Kontakt

Ak ti toto všetko dáva zmysel, rada odpoviem na všetky  tvoje otázky. Zdôrazňujem, že na všetky. Niekedy máme pocit, že naša otázka je hlúpa…nie je to tak! „Každá otázka je volaním po pochopení sveta.“

Janka Neumahr